Enerji

Enerji

Uluslararası standartlara uygun, faaliyet alanında talep ve ihtiyaçların doğru ve hızlı karşılanması, çevre standartlarına uygun bir şekilde enerji sağlama, üretme ve dağıtma alanlarının kaliteli, sağlıklı, emniyetli olabilmesi için çözümler üretiyoruz.

Firmaların ihtiyaçlarına en uygun cevaplar için Filizi Mühendislik

Enerji

 • EPDK Lisans İşlemleri
 • Rüzgar Enerji Santral Projeleri
 • Güneş Enerji Santral Projeleri
 • Hidroelektirik Santral Projeleri
 • Proje Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Filizi Mühendislik, yenilenebilir enerji kaynakları tesisleri alanında çeşitli hizmetler sunabilir:

 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED):
  • Yenilenebilir enerji projelerinin çevresel etkilerini değerlendirmek için ÇED raporlarının hazırlanması.
 2. Jeofizik ve Jeoteknik Etütler:
  • Zemin koşulları, yeraltı su kaynakları ve jeoteknik özelliklerin değerlendirilmesi.
 3. Proje Planlama ve Tasarım:
  • Yenilenebilir enerji tesislerinin tasarımı, yerleşim planları ve teknik çizimlerin hazırlanması.
 4. Lisanslama ve İzin Hizmetleri:
  • Proje için gerekli yerel ve ulusal izinlerin alınması, yasal düzenlemelere uygunluk sağlama.
 5. Altyapı Geliştirme ve İnşaat Yönetimi:
  • Proje sahasının altyapı geliştirilmesi ve inşaat yönetimi süreçlerinin planlanması ve denetlenmesi.
 6. Enerji Verimliliği ve Optimizasyon:
  • Enerji üretim tesislerinin verimliliğini artırmak ve optimizasyon stratejileri geliştirmek.
 7. İzleme ve Bakım Hizmetleri:
  • Enerji tesislerinin performansının izlenmesi, bakım hizmetleri ve sorun giderme.
 8. Enerji Depolama Sistemleri:
  • Enerji depolama sistemlerinin entegrasyonu ve bu sistemlerin etkin kullanımını sağlama.
 9. Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi:
  • Proje süreçlerindeki potansiyel risklerin belirlenmesi ve yönetim stratejilerinin oluşturulması.
 10. Finansal ve Ekonomik Analizler:
  • Projenin finansal ve ekonomik açıdan analiz edilmesi, yatırım getirisi değerlendirmesi.
 11. Eğitim ve Danışmanlık:
  • Projedeki paydaşlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlama.
 12. Sürdürülebilirlik Stratejileri:
  • Projelerin çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konularında stratejiler geliştirme.

Filizi Mühendislik, yenilenebilir enerji projelerinde geniş bir yelpazede hizmetler sunarak, projelerin başlangıcından tamamlanmasına kadar olan süreçte müşterilerine kapsamlı destek sağlamaktadır.

Bağlan
Sorularınız için...
Merhabalar,
Sorularınız için bize yazabilirsiniz.