ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 45001, “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi”ni tanımlayan bir standarttır. Bu standart, bir organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği performansını yönetmesine yardımcı olur. ISO 45001, iş yerlerindeki riskleri azaltmayı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi, çalışan sağlığını ve güvenliğini korumayı hedefler.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin Ana Unsurları:

 • Kapsam ve Uygulama Alanı Belirleme: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kapsamını belirleme ve uygulama alanını belirleme.
 • Liderlik ve Taahhüt: Organizasyon liderliğinin iş sağlığı ve güvenliği konularında taahhüt ve liderlik göstermesi.
 • Çalışan Katılımı: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında katılımını teşvik etme ve destekleme.
 • Politika ve Hedefler: İş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturma, iş sağlığı ve güvenliği hedefleri belirleme ve bu hedeflere ulaşma çabalarını destekleme.
 • Risk ve Fırsat Değerlendirmesi: İş yerindeki riskleri değerlendirme, kontrol önlemleri belirleme ve fırsatları tanıma.
 • Yönetimin Gözden Geçirilmesi: Yönetim tarafından iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin düzenli olarak gözden geçirilmesi.
 • Operasyonel Kontrol: İş sağlığı ve güvenliği performansını etkileyen süreçlerin kontrol edilmesi.
 • Acil Durum Hazırlıkları: Acil durum durumlarına müdahale edebilmek için hazırlık yapma ve eğitim sağlama.

Ne İşe Yarar?

 • Çalışan Güvenliği: ISO 45001, işyerlerindeki riskleri değerlendirerek çalışanların güvenliğini artırmayı hedefler.
 • Hukuki Uyumluluk: Organizasyonları yerel ve ulusal düzenlemelere uyum sağlamaya zorlar. Bu, iş sağlığı ve güvenliği yasalarına uygunluğu güvence altına alır.
 • Kazaların ve Meslek Hastalıklarının Azaltılması: Standart, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik etkili önlemler almayı hedefler.
 • İyileştirilmiş Çalışma Ortamı: ISO 45001, işyerindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasını amaçlar.
 • Rekabet Avantajı: ISO 45001 sertifikasyonu, müşterilere, tedarikçilere ve diğer paydaşlara iş sağlığı ve güvenliği konularında taahhütünü gösteren bir rekabet avantajı sağlar.
 • Sürdürülebilir Performans: Standart, organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği performanslarını sürekli olarak izlemelerini ve iyileştirmelerini sağlar.
 • ISO 45001, küçük, orta ve büyük ölçekli tüm organizasyonlar için uygundur ve iş sağlığı ve güvenliği konularında etkili bir yönetim sistemi kurmalarına rehberlik eder. Sertifikasyon, organizasyonlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda güvenilir bir çerçeve sunarak paydaşlarına güven verir.
Bağlan
Sorularınız için...
Merhabalar,
Sorularınız için bize yazabilirsiniz.