Su Ayak İzi Danışmanlığı

Su Ayak İzi Nedir?

Su ayak izi, bir ürünün, hizmetin veya sürecin üretimi sırasında kullanılan su miktarını ve suyun kaynaklarını ne kadar etkilediğini ölçen bir çevresel gösterge sistemidir. Su ayak izi, su kullanımının çeşitli bileşenleri üzerindeki etkileri değerlendirerek, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için bir araç olarak kullanılır.

Bileşenleri:

 1. Mavi Su (Yeşil Su): Yüzey suları (nehirler, göller) ve yeraltı sularını içerir. Bu su kaynakları genellikle insanlar ve ekosistemler tarafından doğrudan kullanılır.
 2. Gri Su: Üretim süreçlerinde kullanılan suyun kirlenmiş olarak geri döndüğü su türüdür. Arıtma gerektirebilecek ölçüde kirletici madde içerebilir.
 3. Siyah Su: Kentsel atık suyunu temsil eder. Bu su, evsel ve endüstriyel atıkları içerir ve genellikle arıtma tesislerinden geçer.

Su ayak izi, genellikle aşağıdaki unsurları değerlendirir:

 1. Su Kullanım Miktarı: Bir ürünün veya sürecin üretimi sırasında ne kadar su kullanıldığı.
 2. Su Kaynaklarına Etki: Kullanılan suyun çekildiği kaynaklara olan etkisi.
 3. Sürdürülebilirlik: Su kullanımının sürdürülebilir olup olmadığı, yani kullanılan su miktarının su kaynaklarının yeniden üretebilme kapasitesine uygun olup olmadığı.

Aşamalar:

 1. Kapsam Belirleme:
  • Hangi süreç, ürün veya hizmetin su ayak izinin ölçüleceği belirlenir.
 2. Veri Toplama:
  • Su kullanımı ile ilgili veriler toplanır, bu süreçte mavi, gri ve siyah su ayrımı yapılır.
 3. Değerlendirme ve Hesaplama:
  • Elde edilen veriler kullanılarak su ayak izi hesaplamaları yapılır.
 4. Sonuç Analizi:
  • Hesaplanan su ayak izi sonuçları, değerlendirme kriterleriyle karşılaştırılarak analiz edilir.
 5. Raporlama:
  • Elde edilen sonuçlar, belirli bir standarta uygun olarak raporlanır. Çoğu zaman, sürdürülebilirlik raporları içinde yer alır.

Avantajları:

 1. Sürdürülebilirlik Stratejileri Geliştirme:
  • Su ayak izi, işletmelerin ve endüstrilerin sürdürülebilir su kullanımı stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilir.
 2. Çevresel Bilinç Artırma:
  • Şirketlerin ve tüketicilerin su kullanımının çevresel etkileri hakkında bilinçlenmesini sağlar.
 3. Risk Yönetimi:
  • Su kaynaklarına bağımlı olan sektörler için su arzıyla ilgili riskleri yönetmeye yardımcı olabilir.

Filizi Mühendislik Su Ayak İzi Danışmanlığı

 1. Su Ayak İzi Analizi:
  • Firmaların ürünleri, süreçleri veya hizmetleri için su ayak izi analizi gerçekleştirme.
 2. Stratejik Planlama:
  • Sürdürülebilir su kullanımı stratejileri geliştirme ve önerilerde bulunma.
 3. Çevresel Danışmanlık:
  • Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusunda genel çevresel danışmanlık.
 4. İzleme ve Raporlama:
  • Su ayak izi performansını izleme ve düzenli raporlama hizmetleri.
 5. Su Yönetimi Stratejileri:
  • İşletmelerin su kullanımını optimize etmek ve su kaynaklarına duyarlı çözümler geliştirmek.
Bağlan
Sorularınız için...
Merhabalar,
Sorularınız için bize yazabilirsiniz.