Kalite Yönetimi Danışmanlığı

Yönetim Sistemleri Danışmanlık Hizmetlerimiz

Filizi Mühendislik Yönetim Sistemleri danışmanlık hizmetleri, beraber veya ayrı ayrı düşünülebilecek süreçlerden oluşmaktadır. Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda danışmanlık almak isteyen firmalar, hizmeti bir bütün olarak düşünebilecekleri gibi, modüller halinde, aşamalı bir şekilde almaya da karar verebilirler.

Ön Denetim

Ön denetim hizmeti, danışmanlık verilecek konu ile ilgili var olan sistemin bütünsel olarak gözden geçirilebilmesi için gereklidir. Filizi Mühendislik, danışmanları kuruluşu ziyaret ederek, kuruluşun ürün veya hizmet kalitesini etkileyen süreçlerin ve bölümlerin, yöneticileri ve çalışanlarıyla ayrıntılı görüşmeler yaparlar. Süreçlerin ve uygulamaların takip edilmesiyle, mevcut durumun bir değerlendirmesi yapılır ve var olan sistemler ile, ilgili standardın gereklerini karşılaştıran bir rapor hazırlanır.

Bu rapor daha sonraki aşamalarda sistemin kurulmasında yol gösterici olacak bir doküman olarak kullanılır.

Eğitim

Herhangi bir yönetim sisteminin kurulması için birinci vazgeçilmez unsur yönetimin inancı ve desteğidir. Bununla beraber çalışanların katılımı en az yönetimin desteği kadar gereklidir.

Yönetim sistemleri modeller üzerine kuruluyor olsa da benzersiz ve her zaman kuruluşa özgüdür. Danışmanlık çalışmaları süresince Filizi Mühendislik danışmanları, kuruluş yetkilileri ile beraber, kuruluş için en uygun yönetim sistemini ortaya çıkarmak üzere çalışırlar.

Bu beraber çalışmanın verimli olması için, kuruluş çalışanlarının ilgili yönetim sistemi standardı ile ilgili bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Danışmanlık sürecinin bu aşamasında Filizi Mühendislik eğitmen ve danışmanları tarafından, kuruluş çalışanlarına ilgili yönetim sistemi standardı ile ilgili bilgi veren, genel bir bilgilendirme eğitimi düzenlenir.

Sistemin Kurulması

Ön denetim ve eğitim sonrasında sistemin kurulması süreci, belirli aralıklı toplantılarla sürdürülür. Kuruluş yönetici ve çalışanlarından oluşan proje grubu ve Filizi Mühendislik danışmanları beraberce, kuruluşa özel, en rahat kullanılır, en kolay iyileştirilecek sistemi bulmak üzere çalışırlar.

Kuruluş çalışanlarının öneri ve bilgi desteğine ihtiyaç duyması halinde Filizi Mühendislik en hızlı ve etkili şekilde kuruluş yetkilileriyle yazılı, elektronik posta ve telefonla temas kurarak danışmanlık hizmeti sunar.

Ayrıca Filizi Mühendislik danışmanları, yurtiçi kaynaklar kanalıyla yönetim sistemleri ile ilgili kavram ve uygulama bilgilerinin güncellenmesi, bu konulardaki gelişmelerin izlenmesi ve duyurulması konusunda kuruluşa destek olurlar.

Toplantılar sonrasında raporlar hazırlanır ve projenin başlarında yapılan programa bağlı olarak, ilgili standardın gerekleri yerine getirilir.

İç Denetim Sistemi

Kuruluşta iç denetim yeteneğinin geliştirilmesi ve bağımsız, tarafsız iç denetimlerin gerçekleştirilmesi, yönetim sistemi standartlarının en önemli gereklerinden biridir. İç denetimlerin etkin bir şekilde yapılabilmesi için, denetçilerin denetim metodolojileri hakkında bilgili olması gerekmektedir.

Filizi Mühendislik, iç denetçilerin yetiştirilmesi ve iç denetimlerin standarda uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak kuruluşa yardımcı olur.

Son Denetim ve Değerlendirme

İç denetimlerin de gerçekleştirilmesinden sonra IRCA kayıtlı denetçiler olan Filizi Mühendislik danışmanları, artık işlemekte olan sistemi bütünsel olarak gözden geçirmek üzere, belgelendirme denetimine benzeyen bir son denetim gerçekleştirirler. Bu etkinliğin sonrasında ayrıntılı raporlar yazılır ve uygunsuz noktaların giderilmesi ile kuruluş belgelendirilmeye hazır hale gelir.

Belgelendirme Denetimine Hazırlık ve Denetimin Tamamlanması

Kuruluşun isteği doğrultusunda belgelendirme firmalarıyla kontağa geçirilerek belgelendirme firması seçiminde yardım eder. Denetim de firmada Filizi Mühendislik uzman kadrosuyla hazır bulunur ve denetime eşlik edilir.

Hizmetlerimiz

Kalite

  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı
    Genel Bilgilendirme Eğitimi
  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu ve Belgelendirme Hizmeti

İş Sağlığı ve Güvenliği

  • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Çevre

  • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Genel Bilgilendirme Eğitimi
  • Çevre Mevzuatı Eğitim
  • Operatör Düzeyinde Eğitimler
  • Acil Durumlara Hazırlık ve Müdahale Eğitimi
Bağlan
Sorularınız için...
Merhabalar,
Sorularınız için bize yazabilirsiniz.