Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)

ÇED Raporu

ÇED Raporu, bir projenin çevresel etkilerini değerlendirir. Bu, projenin çevreye olası olumlu veya olumsuz etkilerini belirlemek için yapılan bir analizdir. Bu etkiler arasında su, hava, toprak kirliliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, gürültü kirliliği gibi çeşitli unsurlar bulunabilir.

Projenize Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu almak için…

ÇED süreci hangi aşamalardan oluşur?

 1. Proje Tanımlama ve Ön ÇED Raporu:

  • Proje sahibi, yapılacak projeyi tanımlar ve ÇED sürecini başlatır.
  • Ön ÇED Raporu hazırlanır. Bu rapor, projenin temel özelliklerini, yerini, çevresel etkilerini ve alınacak önlemleri içerir.
  • Bu aşamada, kamuoyu görüşleri ve ilgili paydaşların katılımı da değerlendirilir.
 2. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇED Raporu) Hazırlama:

  • Proje sahibi, Ön ÇED Raporu’na gelen geri bildirimleri dikkate alarak detaylı bir ÇED Raporu hazırlar.
  • Rapor, projenin çevresel etkilerini ayrıntılı bir şekilde değerlendirir ve bu etkileri en aza indirmek için alınacak önlemleri içerir.
 3. Kamuoyu Görüşleri ve İtiraz Süreci:

  • ÇED Raporu, halka açık bir şekilde ilan edilir ve kamuoyu görüşlerine açılır.
  • Halk ve diğer paydaşlar, ÇED Raporu’na itiraz edebilir veya görüş bildirebilir.
  • Bu aşama, proje sahibinin ve yetkililerin halkın ve paydaşların endişelerini değerlendirmesi için bir fırsat sunar.
 4. Çevresel İzin ve Onay Süreci:

  • ÇED süreci başarıyla tamamlandıktan sonra, projenin çevresel izin ve onay süreci başlar.
  • İlgili kamu kurumları, projenin çevresel etkilerini değerlendirir ve gerekli izinleri veya onayları verir.
 5. İzleme ve Denetim:

  • Projenin inşası ve işletilmesi sırasında çevresel etkilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci devam eder.
  • Proje sahibi, ÇED Raporu’nda belirtilen çevresel standartlara uyumunu sürdürmelidir.
  • İzleme sonuçları, düzenleyici kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

ÇED Muafiyet / ÇED Kapsamdışı

ÇED muafiyeti veya kapsam dışı belgesi almak, projenizin çevresel etkilerinin düşük olduğu durumları düzenlemek için önemli bir adımdır. Ancak, bu süreçte ilgili yasal düzenlemelere ve prosedürlere uyum sağlamak önemlidir.

Filizi Mühendislik, projelerinizde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak hareket ederek kısa sürede sonuç almaktadır.

ÇED İzleme ve İlerleme Raporu

Filizi Mühendislik, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzleme ve İlerleme Raporu’nun alınmasında, bir projenin inşası veya işletmesi sırasında, ÇED sürecinde belirlenen çevresel taahhütlerin ve önlemlerin nasıl uygulandığını, proje etkilerinin nasıl yönetildiğini ve projenin öngörülen hedeflere ulaşıp ulaşmadığını değerlendirilmesi konularında da çalışmaktadır.

ÇED İzleme ve İlerleme Raporu hangi durumlarda gereklidir?

 1. ÇED Raporu Onayı Sonrası:

  • Proje ÇED Raporu onaylandıktan sonra, proje sahibi ÇED İzleme ve İlerleme Raporu hazırlama yükümlülüğüne sahiptir.
 2. İnşaat ve İşletme Sürecinde:

  • Projenin inşası ve işletmesi sırasında çevresel taahhütlerin ve önlemlerin nasıl uygulandığını izlemek ve değerlendirmek için.
 3. Çevresel Performansın Değerlendirilmesi:

  • Projenin çevresel performansını değerlendirmek ve izlemek amacıyla.
 4. Düzeltici Önlemler ve İyileştirmeler:

  • Gerekirse, projenin çevresel etkilerini kontrol etmek ve düzeltici önlemler almak için.
 5. Kamuoyu Bilgilendirmesi:

  • Kamuoyunu proje süreci ve çevresel etkileri konusunda bilgilendirmek amacıyla.
 6. İzleme ve Denetim Mekanizmalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi:

  • ÇED sürecinde belirlenen izleme ve denetim mekanizmalarının etkinliğini değerlendirmek için.

ÇED İzleme ve İlerleme Raporu, ÇED sürecinin bir parçası olarak çevresel taahhütlerin ve önlemlerin ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek için önemlidir.

Smart farming 5.0 green plant product agricultural technology social media post background

Filizi Mühendislik, Hidroelektrik Santraller (HES), Jeotermal Enerji Santralleri (JES), Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ve Güneş Enerji Santralleri (GES) gibi çeşitli enerji projelerinde, çevresel izleme çalışmalarını titizlikle gerçekleştirmekte ve bu alanlardaki yatırımlar için kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır. Proje süreçlerini etkili bir şekilde yöneten Filizi Mühendislik, ölçüm ve analizlerle desteklenen detaylı izleme çalışmaları sayesinde çevresel etkileri minimize etmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca, Filizi Mühendislik, yatırımcılara sunduğu Çevre Danışmanlık hizmetleri ile projelerin tüm süreçlerinde çevresel uyumluluk ve sürdürülebilirlik konularında rehberlik sağlamaktadır. Yatırımcılar, Filizi Mühendislik’in deneyimli ekibi tarafından sunulan danışmanlık hizmetleri ile çevresel standartlara uygunluk konusunda güvenilir bir destek almakta ve projelerini çevre dostu bir yaklaşımla yönetme fırsatını elde etmektedir.

Bağlan
Sorularınız için...
Merhabalar,
Sorularınız için bize yazabilirsiniz.