null

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)

Endüstrinin ve işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak ve karbon ayak izini en aza indirmek için…Detaylar »
null

Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik

Karbon ayak izi hesaplama ve azaltma hizmetleri ile sürdürülebilirlik çözümleri…Detaylar »
null

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası(PTD), Doğaya Yeniden Kazandırma Planı (DYKP), Çevre Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED)Detaylar »
null

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED)

Sürdürülebilirlik ve EIA/SIA, Etki Değerlendirmesi Uygulamalarında Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler, Küresel ve Ulusal Düzeyde Etki Değerlendirmesi StandartlarıDetaylar »
null

Çevresel Sürdürülebilirlik Projeleri

Doğayı koruma ve kaynakları etkili bir şekilde kullanma amacıyla geliştirilen inisiyatiflerDetaylar »
null

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB)’nin global S1 ve S2 sürdürülebilirlik raporlama standartlarıyla tam uyumlu Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları…Detaylar »
null

Madencilik Tesisi Projelendirmesi

Maden İşletme Projesi, Maden Ruhsat İşlemleri, Maden Müşavirlik Hizmeti, GSM…Detaylar »
null

Çevre Atık Yönetimi

Atıkların toplanması, geri dönüşümü, yeniden kullanımı ve güvenli bir şekilde imhası ve çevreyi korumak ve kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmak amaçlı çözümler…Detaylar »
null

Sürdürülebilir Madencilik

Madencilik faaliyetlerinin doğaya ve toplumlara olan etkilerini minimize etme, biyolojik çeşitliliği koruma…Detaylar »
null

Jeofizik Etüt Hizmetleri

Ön İnceleme Raporu, Maden Arama Projesi, Arama Faaliyet Raporu, Jeolojik-Jeofizik Etüd…Detaylar »
null

Ormancılık Faaliyetleri

Ormanların sürdürülebilir yönetimi, ağaçlandırma, yangın kontrolü ve doğal yaşamın korunması gibi önemli alanlarda yapılan çalışmalarDetaylar »
null

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Tesisi

Proje Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri, HES, RES, Yenilenebilir Enerji Projeleri…Detaylar »
null

Yönetim Sistemleri ve Danışmanlık

Filizi Mühendislik, Yönetim Sistemleri’nin danışmanlık hizmeti beraber veya ayrı ayrı düşünülebilecek süreçlerden oluşmaktadır.Detaylar »

UMREK Kodu

Proje Tanıtım Dosyası (PTD / Ek-2) Nedir?

Su ve Atıksu Yönetimi

Filizi Mühendislik olarak, sürdürülebilirliği bir yaşam biçimi olarak benimsiyor ve firmalara en iyi çözümleri sunmak için çevresel etki değerlendirmesi, çevre yönetimi, jeofizik etüt ve madencilik hizmetleri, karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik konularında uzman mühendislik ve danışmanlık sunmak için çalışıyoruz. Çevre ve doğal kaynakların korunması, sürdürülebilirlik prensiplerine bağlılık ve çevresel etkilerin minimize edilmesi konularında büyük bir taahhüt ve uzmanlıkla hareket ediyoruz.


Firmamız, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED), Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS), Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Paydaş Katılım Planı (PKP), İSG Yönetim Planı, Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı (ÇSAP), Biyoçeşitlilik Yönetim Planı, Yeniden Yerleşim Planı, Sıfır Atık Yönetimi ve TS EN ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi, TS EN ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi, TS EN ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplamaları ile Akreditasyon Standartları,  Avrupa Yeşil Mutakabatı – Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) (Carbon Border Adjustment Mechanısm (CBAM)), TS EN ISO 14064-2 Sera Gazı Azaltım Projeleri, ESG değerlendirmesi (CDP, Ecovadis, Equator Principles), Karbon Kredisi Danışmanlığı hizmetleri ile sürdürülebilir bir geleceğin temelini atmaya katkıda bulunmak ve sektörde liderliği, yenilikçiliği ve çevresel sorumluluğu bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Faaliyet Alanları

Referanslarımız


Bağlı Kurumlar


Bağlan
Sorularınız için...
Merhabalar,
Sorularınız için bize yazabilirsiniz.