Proje Tanıtım Dosyası (PTD)

Proje Tanıtım Dosyası (PTD)

Proje Tanıtım Dosyası (PTD), Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde kullanılan bir belgedir. Ek-2 olarak da bilinen Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek-2 listesinde yer alan “Seçme Eleme Kriterleri Uygulanmasına Tabi Projeler” kapsamındaki projeler için hazırlanan bir dokümandır.

Proje Tanıtım Dosyası almak için…

Filizi Mühendislik olarak, Proje Tanıtım Dosyası (PTD) almanızda hızlı ve etkin çözüm üretebiliriz.

Proje Tanıtım Dosyası (PTD) almak için hangi aşamalar uygulanır?

 1. Proje Belirlenmesi

  Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine tabi olup olmadığı belirleriz. Belirlenen projenin ÇED Yönetmeliği’nin Ek-2 listesinde yer alıp almadığını en hızlı şekilde inceleriz.

 2. ÇED Yeterlik Belgesi

  Projenin ÇED sürecine tabi olması durumunda ÇED Yeterlik Belgesi almak üzere T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunuruz.

 3. ÇED Süreci

  ÇED sürecini başlatan ilanları yapar ve ÇED sürecinin başladığını ilgili yerel ve ulusal kurumlara bildiririz.

 4. Proje Tanıtım Dosyası (PTD)

  ÇED sürecine tabi projenin özellikleri çevresel etkilerini, alınacak önlemleri ve çevre yönetim planını içeren Proje Tanıtım Dosyası’nı hazırlarız.

 5. ÇED Raporu Hazırlanması (Gerekli İse)

  • ÇED sürecinde, Proje Tanıtım Dosyasının yeterli olmadığı durumlarda veya projenin çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi gerektiğinde, ÇED Raporu’nu hazırlarız.
 6. ÇED Gerekli Değildir veya Onay

  • ÇED süreci tamamlandıktan sonra ilgili T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen onayla, “ÇED Gerekli Değildir” veya “ÇED Olumlu” kararı alınmasını takip ederiz.

ÇED Muafiyet / ÇED Kapsamdışı

ÇED muafiyeti veya kapsam dışı belgesi almak, projenizin çevresel etkilerinin düşük olduğu durumları düzenlemek için önemli bir adımdır. Ancak, bu süreçte ilgili yasal düzenlemelere ve prosedürlere uyum sağlamak önemlidir.

Filizi Mühendislik, projelerinizde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak hareket ederek kısa sürede sonuç almaktadır.

ÇED İzleme ve İlerleme Raporu

Filizi Mühendislik, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzleme ve İlerleme Raporu’nun alınmasında, bir projenin inşası veya işletmesi sırasında, ÇED sürecinde belirlenen çevresel taahhütlerin ve önlemlerin nasıl uygulandığını, proje etkilerinin nasıl yönetildiğini ve projenin öngörülen hedeflere ulaşıp ulaşmadığını değerlendirilmesi konularında da çalışmaktadır.

ÇED İzleme ve İlerleme Raporu genellikle şu durumlarda gereklidir:

 1. ÇED Raporu Onayı Sonrası:

  • Proje ÇED Raporu onaylandıktan sonra, proje sahibi ÇED İzleme ve İlerleme Raporu hazırlama yükümlülüğüne sahiptir.
 2. İnşaat ve İşletme Sürecinde:

  • Projenin inşası ve işletmesi sırasında çevresel taahhütlerin ve önlemlerin nasıl uygulandığını izlemek ve değerlendirmek için.
 3. Çevresel Performansın Değerlendirilmesi:

  • Projenin çevresel performansını değerlendirmek ve izlemek amacıyla.
 4. Düzeltici Önlemler ve İyileştirmeler:

  • Gerekirse, projenin çevresel etkilerini kontrol etmek ve düzeltici önlemler almak için.
 5. Kamuoyu Bilgilendirmesi:

  • Kamuoyunu proje süreci ve çevresel etkileri konusunda bilgilendirmek amacıyla.
 6. İzleme ve Denetim Mekanizmalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi:

  • ÇED sürecinde belirlenen izleme ve denetim mekanizmalarının etkinliğini değerlendirmek için.

ÇED İzleme ve İlerleme Raporu, ÇED sürecinin bir parçası olarak çevresel taahhütlerin ve önlemlerin ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek için önemlidir.

Smart farming 5.0 green plant product agricultural technology social media post background

Filizi Mühendislik olarak, 2023 yılında T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yeterlik Belgesi ile yetkilendirilmiş olup, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek-2 listesinde yer alan “Seçme Eleme Kriterleri Uygulanmasına Tabi Projeler” ve Kapsam Dışı Değerlendirilen Projelerle ilgili olarak, kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi planlandığında, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamıyla birlikte projenin yeni kapasitesi göz önüne alarak, Ek-2 listesinde belirtilen tüm projeler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmasında hızlı ve etkin çözüm üretebiliriz.

Bağlan
Sorularınız için...
Merhabalar,
Sorularınız için bize yazabilirsiniz.