Çevre İzin Lisans Danışmanlığı

Çevre İzin Lisans Danışmanlığı Nedir?

Çevre İzin Lisans Danışmanlığı, bir işletmenin çevresel etkilerini yönetmek, çevresel düzenlemelere uyum sağlamak ve yasal gereksinimlere uygunluk sağlamak amacıyla sunulan bir hizmettir. Bu danışmanlık, işletmelerin çeşitli çevresel izin ve lisans başvurularını yönetmelerine, çevre etki değerlendirmesi yapmalarına, yasal düzenlemelere uygunluklarını takip etmelerine ve çevresel performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olur.

Bilgi  almak için…

Neden Gereklidir?

 1. Uyum ve İzlenebilirlik:

  • Çevresel izin ve lisanslar, işletmelerin çevresel düzenlemelere uyum sağlamalarını sağlar. Bu, yasal sorumlulukların yerine getirilmesini ve izlenebilirliği garanti eder.
 2. Çevresel Etki Yönetimi:

  • İşletmelerin faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendirmek ve yönetmek için bir çerçeve oluşturur.
 3. Toplum ve Çevre İlişkileri:

  • İşletmelerin çevresel sorumluluklarına uygun bir şekilde hareket etmeleri, toplum ve çevre ile olumlu ilişkiler kurmalarını sağlar.
 4. Risk Yönetimi:

  • Çevre izin lisans danışmanlığı, çevresel riskleri belirlemek ve bu risklere karşı etkili bir şekilde önlem almak için bir çerçeve sağlar.

Yasal Sorumluluklar

 1. İzin ve Lisans Başvuruları:

  • Çevre izin lisans danışmanlığı, işletmelerin çevresel izin ve lisans başvurularını yönetmelerine yardımcı olur. Bu başvurular, çevresel faaliyetler için yasal izinleri içerir.
 2. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED):

  • İşletmelerin büyük projeleri için ÇED raporları hazırlanması ve yönetilmesi, danışmanlık hizmetinin önemli bir parçasıdır.
 3. Yasal Uyum ve Raporlama:

  • İşletmelerin çevresel düzenlemelere uyum sağlamaları ve periyodik olarak çevresel performanslarını raporlamaları gereklidir. Danışmanlık firması, bu süreçte işletmeye rehberlik eder.

Hizmetlerimiz

 • Çevresel etki değerlendirmeleri
 • Atık yönetimi ve geri dönüşüm stratejileri
 • Sürdürülebilirlik danışmanlığı
 • Madencilik projelerinin izin ve lisans başvuruları
 • Maden sahası planlama ve yönetimi
 • Çevresel etkilerin değerlendirilmesi
 • Jeolojik değerlendirmeler ve haritalama
 • Jeoteknik mühendislik hizmetleri
 • Su kaynakları yönetimi
 • Çevre izin ve lisans başvurularının yönetimi
 • ÇED raporlarının hazırlanması ve izlenmesi
 • Yasal düzenlemelere uyum sağlama
Bağlan
Sorularınız için...
Merhabalar,
Sorularınız için bize yazabilirsiniz.