ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 14001, “Çevre Yönetim Sistemi”ni tanımlayan bir standarttır. Bu standart, bir organizasyonun çevresel performansını yönetmesine yardımcı olur. ISO 14001, çevresel etkileri değerlendirmeyi, yasal gereksinimlere uyumu sağlamayı, çevresel hedeflere ulaşmayı ve sürekli iyileştirmeyi amaçlar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin Ana Unsurları:

 • Çevresel Politika: Organizasyonun çevresel performansına ilişkin amaçlarını ve taahhütlerini belirleyen bir çevresel politikanın oluşturulması.
 • Çevresel Aspeklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi: Organizasyonun faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevresel etkilerini belirleme ve değerlendirme.
 • Hukuki ve Diğer Gereksinimlere Uyum: İlgili çevresel yasal düzenlemelere ve diğer gereksinimlere uyum sağlama.
 • Çevresel Hedefler ve Programlar: Çevresel performansı iyileştirmek için belirlenen hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için oluşturulan programlar.
 • Yönetim Gözden Geçirilmesi: Yönetim tarafından çevre yönetim sisteminin düzenli olarak gözden geçirilmesi.
 • Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlara çevresel konularda eğitim sağlanması ve çevre bilincinin artırılması.
 • İletişim: İç ve dış paydaşlarla çevresel konularda iletişim ve bilgi paylaşımı.
 • Acil Durum Hazırlıkları ve Tepki Planı: Acil durum durumlarına müdahale edebilmek için hazırlık yapma ve acil durum tepki planları oluşturma.

Ne İşe Yarar?

 • Çevresel Performansı İyileştirme: ISO 14001, organizasyonların çevresel etkileri değerlendirip yönetmelerini, çevresel performanslarını sürekli olarak iyileştirmelerini sağlar.
 • Yasal ve Diğer Gereksinimlere Uygunluk: Standart, organizasyonların çevresel yasal düzenlemelere ve diğer gereksinimlere uyum sağlamalarına yardımcı olur.
 • Çevre Bilincini Artırma: Çalışanlara ve diğer paydaşlara çevre konularında farkındalık kazandırır.
 • Çevresel Riskleri Azaltma: ISO 14001, çevresel riskleri belirleyerek azaltma ve önleme stratejileri geliştirme konusunda rehberlik eder.
 • Rekabet Avantajı: Sertifikasyon, organizasyonlara çevresel yönetim sistemi konusundaki taahhütlerini göstererek müşterilere ve tedarikçilere karşı rekabet avantajı sağlar.
 • Çevresel Sorumluluk: Organizasyonların çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur, toplum ve çevre ile olumlu bir etkileşim sağlar.
 • ISO 14001, büyük, orta ve küçük ölçekli tüm organizasyonlar için uygundur ve çevre yönetim sistemi kurmalarına rehberlik eder. Çevre konularında sorumluluk taşıyan organizasyonlar, ISO 14001 sertifikasyonu ile bu sorumluluklarını belgelendirebilirler.
Bağlan
Sorularınız için...
Merhabalar,
Sorularınız için bize yazabilirsiniz.