Çevre Danışmanlık

Çevre

Yasal ve uluslararası standartlarda, en iyi uygulamaları dikkate alarak alanında uzman ve akredite denetçileriyle ileri düzeyde danışmanlık ve denetim hizmetleri sunuyoruz.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

 • Çevre Danışmanlık Hizmeti
 • Çevre İzin ve Lisans Hizmetleri
 • Lisans Dosyalarının Hazırlanması
 • Atık Yönetim Planları (maden, evsel, katı, endüstriyel, tıbbi, tehlikeli atıklar vs.)
 • Atık Havuz Projeleri
 • Çevre Görevlisi Eğitimi
 • Çevre Görevlisi Saha Uygulamaları Eğitimi
 • BEKRA (Seveso) Bildirimleri
 • Çevre Risk Analizleri

Çevresel Ölçümler

 • Emisyon Ölçümleri
 • Hava Kalitesi Ölçümleri
 • Çevresel Gürültü Ölçümleri
 • Akustik Gürültü Ölçümleri
 • Gürültü Modellemesi
 • Toz ve Gaz Emisyonlarının Modellemesi
 • Su, Atıksu Analizleri
 • Emisyon Ölçümleri
 • Hava Kalitesi Ölçümleri
 • Çevresel Gürültü Ölçümleri
 • Akustik Gürültü Ölçümleri
 • Gürültü Modellemesi
 • Toz ve Gaz Emisyonlarının Modellemesi
 • Su, Atıksu Analizleri

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)

 • ÇED İlerleme-İzleme / Proje İlerleme Raporlarının Hazırlanması
 • Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi Raporlarının Hazırlanması
 • Çevre Projeleri
 • EK-2 Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Hazırlanması
 • EK-1 ÇED Raporu Hazırlanması
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Planları
 • Çevre Yönetim Planları Hazırlanması
 • Flora & Fauna Etüt ve Analizleri
 • Çevre Durum Değerlendirme Raporları Hazırlanması
 • Bölgeye /Alana Özel Ölçümler

Çevre Yönetimi

 • Dip Tarama Çevresel Yönetim Planlarının Hazırlanması
 • Sıfır Atık Danışmanlığı
 • Atık Yönetimi Danışmanlığı
 • Atıksu Yönetimi Danışmanlığı
 • Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Danışmanlığı
 • Çevre Mevzuatı Kapsamındaki Tüm Beyan ve Bildirimlerin Yapılması
 • Çevre Etiketi Yönetmeliği kapsamında, ürün veya hizmetlerine çevre etiketi almak isteyen firmalar için başvuru dosyasının hazırlanması ve sürecin takip edilmesi

ÇSED (Çevre Sosyal Etki Değerlendirme)

 • Sosyal Etki Analizi ve Değerlendirmesi
 • Sağlık Etki Değerlendirmesi
 • Mevcut Sosyal Durum Analizi
 • Paydaş Katılım Planları
 • Yeniden Yerleşim Eylem Planları
 • Dünya Bankası Projeleri
Bağlan
Sorularınız için...
Merhabalar,
Sorularınız için bize yazabilirsiniz.