Madencilik Hizmetleri

Madencilik Hizmetleri

Filizi Mühendislik olarak;

Hızlı, teknolojik ve analitik çözümlerle, madencilik sektöründe verimli ve kar sağlayan üretimler için bir çok konuda danışmanlık ve mühendislik hizmetleri vermekteyiz.

Firmamız madencilikte sürdürülebilirliği ilke edinerek, doğal kaynakları etkili bir şekilde yönetirken çevresel ve sosyal sorumluluğunu en üst düzeyde tutuyor. Enerji verimliliğinden atık yönetimine, biyolojik çeşitliliğin korunmasından topluluk katılımına kadar her adımda sorumluluk almaktadır. Doğayla uyumlu ve etik bir madencilik anlayışıyla, gelecek nesillere temiz ve sürdürülebilir bir çevre bırakmayı hedeflemektedir.

6592 Sayılı Kanun ile değişik  3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili  mevzuata uygun üretim faaliyetinin yapılabilmesi için danışmanlık ve mühendislik çözümleri ile  Filizi Mühendislik olarak size destek olmaktayız.

Sağladığımız Hizmetler

 • E-Maden ve YTK Hizmetleri
 • Ruhsat İşlemleri (İlk Müracaat, ruhsat alma , devretme, sona erdirme, vb.)
  İşletme Projesi
 • Ruhsat Terk Raporu
 • Patlayıcı Madde Kullanım İhtiyacı ve Kapasite Raporu
 • Kamulaştırma Raporu Düzenlenmesi
 • Mera Tahsis Değişikliği İşlemleri
 • Maden Sahaları için Müşavirlik Hizmeti
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM) Belgesi
 • Maden-Mermer Saha Etüdü ve Fizibilite Raporu
 • Halihazır Haritaları Yapımı
 • İmalat Haritaları Yapımı
 • Açık Ocak Üç Boyutlu Modelleme
 • Orman ve Altyapı İzni Alınması
 • Orman Rehabilitasyon Projesi Yapımı
 • Teknik Rapor
 • Sürdürülebilir Madencilik;

Doğal kaynakları etkili bir şekilde kullanırken çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri dengeleyen bir yaklaşımı ifade eder. Bu anlayış, madencilik faaliyetlerinin doğaya ve toplumlara olan etkilerini minimize etmeyi, biyolojik çeşitliliği korumayı, toplulukların katılımını sağlamayı ve yerel ekonomilere olumlu katkıda bulunmayı amaçlar.

Sürdürülebilir madencilik, enerji ve su kullanımını optimize eder, atıkları en aza indirir, restorasyon projelerine önem verir ve yerel topluluklarla işbirliği içinde çalışarak uzun vadeli değer yaratmayı hedefler. Bu yaklaşım, madencilik sektörünün doğal kaynakları kullanırken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözetmesini amaçlayarak endüstri standartlarını ve yerel düzenlemeleri içerir. Sürdürülebilir madencilik, çevresel ve sosyal sorumluluğu vurgulayarak madencilik faaliyetlerini dengeli ve uzun vadeli bir perspektiften yönetmeyi amaçlar.

Bağlan
Sorularınız için...
Merhabalar,
Sorularınız için bize yazabilirsiniz.