Kurumsal Karbon Ayak İzi

Kurumsal Karbon Ayak İzi

İşletmenizin karbon ayak izi ölçümü için…

Karbon Ayak İzi, atmosfere salınan karbon dioksit (CO2) ve diğer sera gazlarının toplam miktarını ölçen bir metrik olarak kullanılır. Bu ölçüm, bir varlığın veya faaliyetin iklim değişikliği üzerindeki potansiyel etkisini belirlemeye yardımcı olur. Karbon ayak izi genellikle ton veya kilogram cinsinden ifade edilir.

Karbon ayak izi hesaplama genellikle şu adımları içerir:

 1. Kapsam Belirleme:
  • Karbon ayak izi hesaplaması için hangi emisyon kaynaklarının dikkate alınacağı belirlenir. Genellikle üç kapsam (Scope) üzerinden değerlendirilir:
   • Kapsam 1: Doğrudan emisyonlar (örneğin, tesis içi enerji üretimi).
   • Kapsam 2: Elektrik ve ısı gibi dolaylı emisyonlar.
   • Kapsam 3: Tedarik zinciri, iş seyahatleri, ürün kullanımı gibi diğer dolaylı emisyonlar.
 2. Veri Toplama:
  • İlgili emisyon kaynaklarından veri toplanır. Bu veriler, enerji tüketimi, ulaşım, üretim süreçleri ve diğer faaliyetlerle ilgili olabilir.
 3. Emisyon Katsayıları ve Faktörlerin Belirlenmesi:
  • Kullandığınız enerjinin, ulaşım araçlarının veya üretim süreçlerinin atmosfere saldığı emisyonları ifade eden emisyon faktörleri kullanılır.
 4. Hesaplama:
  • Toplanan veriler ve emisyon faktörleri kullanılarak karbon ayak izi hesaplanır. Bu, genellikle bir birim (örneğin, ton CO2e) cinsinden ifade edilir.
 5. Raporlama ve İyileştirme:
  • Hesaplanan karbon ayak izi sonuçları raporlanır.
  • Bu bilgiler, bir varlığın veya faaliyetin çevresel etkisini değerlendirmek ve azaltma stratejileri geliştirmek için kullanılabilir.

Karbon ayak izi hesaplama, sürdürülebilirlik çabalarını değerlendirmek, azaltma hedefleri koymak ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda farkındalık yaratmak için kullanılır. İşletmeler, kuruluşlar ve bireyler, karbon ayak izlerini azaltma çabalarını artırmak için bu tür hesaplamaları yapabilir.

Kurumsal Karbon Ayak İzi ve sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve raporlanması hizmeti, işletmelerin veya kuruluşların faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendirmelerine ve bu etkileri azaltma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. Bu hizmet, sürdürülebilirlik çabalarının bir parçası olarak kullanılır ve genellikle şu adımları içerir:

 1. Kapsam Belirleme:
  • İlk adım, hangi emisyon kaynaklarının dikkate alınacağını belirlemektir. Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonları göz önünde bulundurularak kapsam belirlenir.
 2. Veri Toplama:
  • Şirketin faaliyetleri ile ilgili veriler toplanır. Bu veriler enerji tüketimi, ulaşım, tedarik zinciri, atık yönetimi gibi bir dizi alandan elde edilebilir.
 3. Emisyon Faktörleri ve Katsayılar:
  • Toplanan veriler, emisyon faktörleri ve katsayılar kullanılarak atmosfere salınan karbon ve diğer sera gazlarına dönüştürülür. Bu faktörler genellikle enerji türlerine, yakıtlara ve faaliyet türlerine özgüdür.
 4. Hesaplama:
  • Elde edilen veriler ve emisyon faktörleri kullanılarak karbon ayak izi hesaplanır. Hesaplama genellikle bir birim cinsinden ifade edilir (örneğin, ton CO2e).
 5. Raporlama:
  • Hesaplanan karbon ayak izi sonuçları, ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir raporlama formatında sunulur. Rapor, şirketin çevresel performansını anlamalarına ve paydaşlarına iletmelerine yardımcı olur.
 6. İyileştirme Stratejileri:
  • Raporlanan sonuçlar, şirketin faaliyetlerini iyileştirmek ve çevresel etkilerini azaltmak için kullanılabilir. İyileştirme stratejileri belirlenir ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için adımlar atılır.

Bu hizmet, şirketlere sürdürülebilirlik konusunda daha bilinçli ve sorumlu bir yaklaşım benimsemelerine yardımcı olur. Ayrıca, paydaşlar, müşteriler ve yatırımcılar ile iletişimde şirketin çevresel performansını göstermek için kullanılabilir.

Bağlan
Sorularınız için...
Merhabalar,
Sorularınız için bize yazabilirsiniz.