ÇED Proje Tanıtım Dosyası

ÇED Proje Tanıtım Dosyası

Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 25 Kasım 2014 tarihli 29186 sayılı yönetmelik gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) proje tanıtım dosyası, bir projenin çevresel etkilerini değerlendirmek ve yönetmek amacıyla hazırlanması gerekli bir belgedir.

Firmanızın projelerinde sürdürülebilirlik ve çevresel etki değerlendirmesi konularında Filizi Mühendislik’in T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeterlik sahibi olarak kabul edilmiş uzmanlığı, çözüm odaklı bir yaklaşımla her aşamada güvenilir çözümler sunmamıza olanak tanımaktadır.

Projenize Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu almak için…

ÇED proje tanıtım dosyası nasıl hazırlanır?

 1. Başlık Sayfası ve İçindekiler:

  • Dosyanın başında, proje adı, proje sahibi, proje yeri ve dosya tarihini içeren bir başlık sayfası yer almalıdır.
  • İçindekiler bölümü, dosyanın içeriğini sistematik bir şekilde sunmalıdır.
 2. Proje Tanıtımı:

  • Projenin genel tanımı, amacı ve kapsamı bu bölümde açıklanmalıdır.
  • Projenin lokasyonu, büyüklüğü, kapasitesi gibi temel bilgiler verilmelidir.
 3. Hukuki Çerçeve:

  • Projenin hukuki durumu, izinler, lisanslar ve diğer yasal gereksinimler bu bölümde açıklanmalıdır.
 4. Çevresel Bilgiler:

  • Projenin çevresel bağlamı, etkilenebilecek ekosistemler, su kaynakları, hava kalitesi gibi faktörler bu bölümde ele alınmalıdır.
 5. Teknik Bilgiler:

  • Projenin teknik detayları, kullanılacak teknolojiler, malzemeler ve prosesler bu bölümde detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
 6. Etki Değerlendirmesi:

  • Projenin çevresel etkileri, olası riskler ve etkilerin azaltılması için alınacak önlemler bu bölümde değerlendirilmelidir.
 7. Alternatif Projelerin Değerlendirilmesi:

  • Mümkünse, projenin çeşitli alternatifleri bu bölümde değerlendirilmelidir.
 8. Sosyal ve Ekonomik Etkiler:

  • Projenin toplum üzerindeki etkileri, istihdam yaratma potansiyeli gibi sosyal ve ekonomik boyutlar ele alınmalıdır.
 9. İzin ve Onaylar:

  • Projenin uygulanabilmesi için alınmış veya alınması gereken izinler ve onaylar bu bölümde açıklanmalıdır.
 10. Çevre Yönetim Planı:

  • Projenin çevresel etkilerini minimize etmek için alınacak önlemleri içeren bir çevre yönetim planı bu bölümde sunulmalıdır.
 11. İletişim ve Katılım:

  • Proje ile ilgili kamuoyuyla iletişim ve katılım stratejisi bu bölümde anlatılmalıdır.
 12. Ekler:

  • Projenin çeşitli yönlerini destekleyen belgeler, haritalar, grafikler, fotoğraflar gibi ekler dosyaya eklenmelidir.

ÇED proje tanıtım dosyası hazırlanırken, ilgili mevzuat ve ÇED Yönetmeliği’ne uygunluk önemlidir. Ayrıca, uzmanlarla işbirliği yapmak, ilgili paydaşlarla iletişim kurmak ve gerekli bilgilere ulaşmak dosyanın kalitesini artırabilir.

Bağlan
Sorularınız için...
Merhabalar,
Sorularınız için bize yazabilirsiniz.