Kurumsal Karbon Ayak izi ve Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması Hizmeti

Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması, bir şirketin faaliyetleri sırasında doğaya saldığı sera gazlarını belirlemek, izlemek, değerlendirmek ve bu emisyonları raporlamak için kullanılan bir süreçtir. Bu süreç, şirketin çevresel sürdürülebilirlik performansını değerlendirmesine, azaltma stratejileri geliştirmesine ve çevre dostu bir iş modeli benimsemesine yardımcı olur.

Bu süreç genellikle şu adımları içerir:

Kapsam Belirleme

Şirket, faaliyetlerinin kapsamını belirler. Bu genellikle Scope 1 (direkt emisyonlar), Scope 2 (indirekt enerji emisyonları) ve Scope 3 (dolaylı emisyonlar) olarak adlandırılan üç ana kapsamı içerir.

Veri Toplama:

Şirket, enerji tüketimi, ulaşım, üretim süreçleri, atık yönetimi gibi çeşitli faaliyetlerle ilgili verileri toplar. Bu veriler, sera gazı emisyonlarını hesaplamak için temel bilgileri sağlar.

Hesaplama Yöntemleri:

Sera gazı emisyonlarını hesaplamak için genellikle standartlaştırılmış hesaplama yöntemleri ve formüller kullanılır. Bu yöntemler, GHG Protokolü veya ISO 14064 standartları gibi uluslararası kabul görmüş çerçevelerden alınabilir.

Emisyon Faktörleri:

Hesaplama sırasında, enerji kaynakları ve faaliyet türleri için belirlenmiş emisyon faktörleri kullanılır. Bu faktörler, birim başına düşen emisyon miktarını belirlemek için kullanılır.

Raporlama:

Hesaplanan emisyonlar, belirlenen kapsama göre ayrıntılı bir raporda sunulur. Bu raporlar genellikle yıllık bazda hazırlanır ve paydaşlarla paylaşılır. Raporlama süreci, şeffaf bir iletişim ve çevresel performansın izlenmesi için önemlidir.

Hedef Belirleme ve İyileştirme Stratejileri:

Şirket, hesaplanan emisyonlara dayanarak sürdürülebilirlik hedefleri belirler ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirir. Bu stratejiler, enerji verimliliği artırma, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etme ve tedarik zinciri üzerinde etkileme gibi çeşitli alanlara odaklanabilir.

Doğrulama ve Sertifikasyon:

Bazı şirketler, hesaplamalarını ve raporlarını bağımsız bir üçüncü taraf tarafından doğrulanmasını sağlamak amacıyla sertifikasyon süreçlerine katılabilirler. Bu, şirketin çevresel performansının güvenilirliğini artırabilir.

Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması hizmetlerinde Filizi Mühendislik olarak önerdiğimiz çözümler

 1. GHG Protokolü:İşletmeler, kurumsal karbon ayak izi ve sera gazı emisyonlarını hesaplamak için GHG Protokolü’nü kullanabilir. GHG Protokolü, kurumsal karbon hesaplama standartlarını belirleyen bir öncüdür ve Scope 1, Scope 2 ve Scope 3 emisyonlarına odaklanmaktadır.
 2. ISO 14064-1 ve ISO 14064-2 StandartlarıUluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından belirlenen ISO 14064 standartları, sera gazı hesaplamaları ve raporlamaları için rehberlik sağlar. ISO 14064-1, organizasyonun sera gazı envanterini oluşturmayı, ISO 14064-2 ise bu envanterin doğrulanmasını ele alır.
 3. CDP (Carbon Disclosure Project)CDP, şirketlerin iklimle ilgili verileri açıklamalarını ve paylaşmalarını teşvik eden bir platformdur. CDP’ye katılan şirketler, karbon ayak izlerini raporlayarak iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunurlar.
 4. RE100 ve EP100 HedefleriRE100, şirketlerin %100 yenilenebilir enerji kullanma taahhüdünü ifade eder. EP100 ise enerji verimliliği artırma taahhüdünü içerir. Bu hedeflere sahip olmak, kurumsal sürdürülebilirlik ve karbon azaltma çabalarını gösterir.
 5. Çevresel Sosyal ve Yönetişim (ÇSYG) Raporlama StandartlarıGlobal Reporting Initiative (GRI) tarafından belirlenen ÇSYG Raporlama Standartları, şirketlerin çevresel performanslarını, sosyal etkilerini ve yönetişim uygulamalarını raporlamalarını sağlar.
 6. Yeşil Finans İnisiyatifiFinans sektöründeki şirketler, Yeşil Finans İnisiyatifi’ne katılarak karbon azaltma hedeflerini açıklayabilir ve bu doğrultuda finansman sağlayabilir.

 

Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Sera Gazı Emisyonları’nın hesaplanması ve raporlanması, bir şirketin çevresel etkisinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik çabalarının yönetilmesi açısından önemlidir. Bu süreç neden gereklidir?

 1. Çevresel SorumlulukŞirketler, faaliyetlerinin doğaya olan etkilerinin farkında olmalı ve bu etkileri en aza indirmek adına sorumluluk almalıdır. Karbon ayak izi hesaplaması, organizasyonun sera gazı emisyonlarını belirlemesine ve azaltma stratejilerini geliştirmesine yardımcı olur.
 2. İklim Değişikliği ile Mücadeleİklim değişikliği küresel bir sorun haline gelmiştir. Şirketler, karbon ayak izlerini azaltarak ve sürdürülebilir uygulamalara geçerek iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunabilirler.
 3. Rekabet AvantajıSürdürülebilir ve çevre dostu bir iş modeline sahip olmak, şirketlere rekabet avantajı sağlayabilir. Tüketiciler ve yatırımcılar, çevre dostu ve sosyal sorumluluk sahibi şirketlere daha fazla ilgi göstermektedir.
 4. Yatırımcı ve Paydaş TalepleriBirçok yatırımcı ve paydaş, şirketlerden çevresel performansları hakkında şeffaf ve detaylı bilgi talep etmektedir. Karbon ayak izi raporlaması, şirketin bu talepleri karşılamasına yardımcı olur.
 5. Regülasyon ve Yasal UyumBirçok ülkede çevresel düzenlemeler ve karbon azaltma hedefleri bulunmaktadır. Şirketler, bu regülasyonlara uyum sağlamak ve yasal gereklilikleri yerine getirmek için karbon ayak izi hesaplaması ve raporlaması yapmalıdır.
 6. Kaynak VerimliliğiKarbon ayak izi hesaplaması, enerji ve kaynak kullanımını değerlendirme ve optimize etme fırsatı sağlar. Bu da işletme süreçlerinin daha verimli hale getirilmesine katkıda bulunur.
 7. Risk Yönetimiİklim değişikliği ve çevresel etkiler, işletmeler üzerinde potansiyel riskler oluşturabilir. Karbon ayak izi raporlaması, bu riskleri belirlemeye ve yönetmeye yardımcı olur.
 8. Sürdürülebilirlik İmajıÇevresel sorumluluk sahibi bir iş modeli, müşteriler ve çalışanlar arasında olumlu bir imaj yaratır. Bu da marka değerini artırabilir ve şirketi sürdürülebilirlik konusunda öncü bir konuma yerleştirebilir.
Bağlan
Sorularınız için...
Merhabalar,
Sorularınız için bize yazabilirsiniz.