Proje Tanıtım Dosyası (PTD / Ek-2) Nedir?

Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Nedir?

Proje Tanıtım Dosyası (PTD), Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde kullanılan bir belgedir. Ek-2 olarak da bilinen Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek-2 listesinde yer alan “Seçme Eleme Kriterleri Uygulanmasına Tabi Projeler” kapsamındaki projeler için hazırlanan bir dokümandır.

Bu dosya, projenin çevresel etkilerini, risklerini ve olası etkileri değerlendirmek amacıyla hazırlanır. Proje Tanıtım Dosyası, projenin özelliklerini, çevresel etkilerini, alınacak önlemleri, çevre yönetim planını ve projenin çevresel uygunluğunu belirten bilgileri içerir. Ayrıca, proje alanındaki ekosistem, su, hava, toprak gibi çevresel unsurlara olan etkileri de detaylı bir şekilde açıklanır.

Filizi Mühendislik, 2023 yılında T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yeterlik Belgesi ile yetkilendirilmiş olup, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek-2 listesinde yer alan “Seçme Eleme Kriterleri Uygulanmasına Tabi Projeler” ve Kapsam Dışı Değerlendirilen Projelerle ilgili olarak, kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi planlandığında, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamıyla birlikte projenin yeni kapasitesi göz önüne alarak, Ek-2 listesinde belirtilen tüm projeler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmasında hızlı ve etkin çözüm üretebilir.

 

Bağlan
Sorularınız için...
Merhabalar,
Sorularınız için bize yazabilirsiniz.