TS EN ISO 14046 Su Ayak İzi

TS EN ISO 14046, “Çevresel Performansı Değerlendirmek için Su Ayak İzi – İlkeler, İşlemler ve Uygulama Kılavuzu” standardını temsil eder. Bu standardın amacı, bir ürün, organizasyon, hizmet veya süreç tarafından tüketilen suyun miktarını belirlemek, değerlendirmek ve raporlamak için bir çerçeve sunmaktır.

Su Ayak İzi, bir ürünün, organizasyonun veya faaliyetin su kullanımının hayat döngüsü boyunca gerçekleşen tüm süreçleri içerir. Bu süreçler arasında su çekimi, su temini, suyun kullanımı ve suyun atılması yer alır. Su Ayak İzi genellikle standart birimlerde ifade edilir, ancak bu birimler, suyun miktarının yanı sıra suyun türünü ve bölgesel su stresini de içerebilir.

TS EN ISO 14046 standardı, Su Ayak İzi hesaplamalarının belirli prensipler ve işlemler çerçevesinde yapılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu standart, aşağıdaki konuları kapsar:

  1. Sistem Sınırları: Su Ayak İzi hesaplamalarında kullanılacak sistem sınırları ve kapsamları belirlenir. Bu, bir ürünün, organizasyonun veya sürecin hangi aşamalarının dikkate alınacağını tanımlar.
  2. Su Ayak İzi Hesaplama Metodolojisi: Su kullanımının belirlenmesi için gerekli olan veri toplama süreçleri ve hesaplama metodolojileri belirlenir.
  3. Raporlama: Su Ayak İzi sonuçları, belirlenmiş bir formatta raporlanır, böylece paydaşlar tarafından anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir hale gelir.

Su Ayak İzi hesaplamaları, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını desteklemek, su verimliliğini artırmak ve su yönetimi stratejilerini geliştirmek amacıyla kullanılır. Bu standardın uygulanması, su tüketiminin ve etkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve su kaynaklarına yönelik sürdürülebilir yönetim uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlar.

Bağlan
Sorularınız için...
Merhabalar,
Sorularınız için bize yazabilirsiniz.