TS EN ISO 14064-2 Sera Gazı Azaltım Projeleri

TS EN ISO 14064-2, “İklim Değişikliği – Gaz Emisyonlarının ve Emisyon Azaltma Projelerinin Belirlenmesi ve Onaylanması İçin İlkeler ve İşlemler – Bölüm 2: Gaz Emisyon Azaltım Projelerinin Belirlenmesi ve Onaylanması İçin İlkeler ve İşlemler” adlı bir standardı ifade eder. Bu standardın temel amacı, organizasyonların sera gazı emisyonlarını azaltma projelerini belirleme, değerlendirme ve onaylama süreçlerini standartlaştırmak ve rehberlik etmektir.

İşte TS EN ISO 14064-2 standardının ana unsurları:

  1. Projelerin Belirlenmesi ve Seçimi: Bu standardın temel amacı, sera gazı emisyonlarını azaltma projelerinin belirlenmesi ve seçimi için ilkeleri belirlemektir. Projeler genellikle enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, karbon nötrleştirme ve diğer azaltım stratejilerini içerebilir.
  2. Proje Dökümantasyonu ve İncelenmesi: Sera gazı azaltım projeleri için belgelerin hazırlanması ve bu belgelerin incelenmesi süreçlerini kapsar. Bu aşamada projenin temel hedefi, tasarımı, etkinliği ve izlenebilirliği değerlendirmek önemlidir.
  3. Emisyon Azaltımı ve Etkililik Hesaplamaları: Standart, sera gazı emisyonlarının azaltımının ve proje etkinliğinin hesaplanmasına dair yönergeler sunar. Bu, projenin gerçekten emisyonları azaltıp azaltmadığını değerlendirmek için önemlidir.
  4. Doğrulama ve Onaylama: Projenin doğrulanması ve onaylanması süreçlerini içerir. Dış bağımsız doğrulayıcılar tarafından yapılan incelemeler, projenin belirlenen standartlara uygunluğunu değerlendirir.
  5. Raporlama: Projenin etkilerini düzenli olarak raporlama sürecini içerir. Bu, projenin ilerlemesini takip etmek, paydaşlara bilgi sağlamak ve gelecekte benzer projelerin tasarımına rehberlik etmek için önemlidir.

TS EN ISO 14064-2 standardı, sera gazı emisyonlarını azaltma projelerinin düzenli bir süreç içinde belirlenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanmasını sağlayarak organizasyonların iklim değişikliği ile mücadelede daha etkili olmalarına katkıda bulunur.

Bağlan
Sorularınız için...
Merhabalar,
Sorularınız için bize yazabilirsiniz.